Vår tro

En varig forbedring. Den kommer ikke av seg selv. Triller ikke i mål uten avspark. Vi tror på å ofre for å oppnå. Finne begeistring og motivasjon
i hardt arbeid.

Vi tror på å bruke visjon, verdier, mål og strategier som praktiske verktøy
i arbeidsdagen istedenfor å henge dem som pynt på veggen.
Og vi tror på disiplin som avgjørende for å lykkes over tid.

Vi tror på en usminket sannhet. Og evnen til å være ydmyk nok til å lære
i motgang og medgang.

Jobben vi gjør er basert på mange års erfaring i ulike roller fra ulike
bransjer. Og vi gleder oss ikke før vi ser varige forbedringer ta plass.

Vårt lederutviklingsprogram

Lederutvikling

Endring og forbedring tar tid.
Et program for lederutvikling må ta hensyn til dette.

Vi får ofte best resultat når vi gjennomfører et fullt program, fordi de ulike delene av programmet støtter opp om hverandre.
Delene består av ledertrening, coaching, måling av medarbeidertilfredshet
og kundetilfredshet.

Når vi måler medarbeidernes tilfredshet med organisasjonen,
får vi også et uttrykk for bedriftens kultur og opplevd lederkvalitet.
Gjennomføring av ledertrening skjer i samlinger (inne og ute) hvor vi kombinerer teori og trening på situasjoner fra egen bedrift.
I tiden mellom samlingene tilbyr vi coaching av den enkelte leder direkte
eller per telefon.

Du bestemmer selv hvilke deler av programmet du ønsker å gjennomføre.
Vi er nøye med å bygge et program som er tilpasset din bedrift.

Medarbeidertilfredshet

Trives de ansatte på jobben og med arbeidsoppgavene sine?
Forstår de bedriftens visjon og verdier og deres sammenheng
med bedriftens mål?
Hvordan opplever de deg som leder?
Ulike bedrifter har ulik kultur og ulike former for samarbeid.
Måling av medarbeidertilfredshet etablerer viktige målepunkter for
et lederutviklingsprogram.

Kundetilfredshet

Hvor tydelig er bedriftens profi l i markedet?
Hvor fornøyd er egentlig kunden med bedriftens produkter og service?
Vi har god erfaring med å se måling av medarbeidertilfredshet og måling av kundetilfredshet i sammenheng, og velge spørsmål og formuleringer vi kan bruke som en del av vårt lederutviklingsprogram.

Kontakt

Raadvill tar oppdrag for større og mindre bedrifter nasjonalt
og internasjonalt.

Erik Astad
Finnøy
Mobil 930 46 303
Send mail

Arild Aasland
Åslandsveien 418
Mobil 909 47 500
Send mail

Vi er mye på reisefot og besvarer mail sporadisk.
Haster det å komme i kontakt med oss, send sms eller ring.